Karel van de Kamp Notariskantoor heeft ruime ervaring op het gebied van de overdracht van woningen, bedrijfsgebouwen en (binnen)schepen.
Wij hebben een manier van werken ontwikkeld die er voor zorgt dat de overdrachten voortvarend worden afgewikkeld.

Particulier
Ook als zaken niet 'rechttoe rechtaan' verlopen, zullen wij u de adviezen geven die nodig zijn om tot de beste oplossing te komen.
Denkt u daarbij aan vragen over de tenaamstelling van een onroerend goed, regelingen van burenrecht, geldleningen en hypotheken in de familiesfeer en de horizontale- (appartementen) en verticale- (uitmeten nieuwe percelen) splitsing van onroerend goed.

Vaak is het bij de aankoop van een woning belangrijk om ook uw zaken op het gebied van het familierecht te regelen.
De combinatie met de overdracht van uw woning geeft ons het inzicht in uw situatie en de praktische voordelen om tegen aantrekkelijke voorwaarden tot een goed advies te komen.

Waar nodig wijzen wij u op risico's die vermeden kunnen worden en dragen daarvoor mogelijke oplossingen aan.

Als u wilt dat ons kantoor de overdracht van uw nieuwe woning verzorgt, verzoek ik u onze gegevens op te geven aan de verkoper of diens makelaar.
Wanneer wij het koopcontract ontvangen sturen wij u een ontvangstbevestiging en een vragenlijst voor de dan nog ontbrekende gegevens.

Zakelijk vastgoed
Karel van de Kamp Notariskantoor heeft kennis en ervaring beschikbaar op het gehele notarieel terrein van het zakelijke vastgoed: splitsingen in appartementen, uitponding, civielrechtelijke aspecten van projectontwikkeling, maar ook overdracht van vastgoedportefeuilles (aandelen of stenen) en samenwerkingsverbanden.
Vanzelfsprekend zijn wij ook bekend met de relevante fiscale regels.