In elke relatie komt een moment waarop juridische zaken geregeld moeten worden om onnodige problemen te voorkomen.
Dit kan zijn door het sluiten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap (in beginsel zonder notaris te regelen), het aangaan van een samenlevingsovereenkomst, maar ook het maken van een regeling om zo goed mogelijk weer uit elkaar te gaan.
Karel van de Kamp Notariskantoor kan u hierbij met een goed advies van dienst zijn (bijvoorbeeld over: de keuze tussen huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen; de vraag wel of geen huwelijkse of partnerschapvoorwaarden). Als notariskantoor kunnen wij onze adviezen, voor zover die passen binnen uw wensen uitwerken:

Samenlevingsovereenkomst
Als u samenwoont of binnenkort gaat samenwonen is het verstandig een aantal zaken vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst.
Er zijn onderwerpen die vaak in een samenlevingsovereenkomst worden geregeld:
-      welke goederen van wie zijn (of dat alle goederen gezamenlijk zijn);
-      een regeling over de gezamenlijke kosten;
-      een regeling voor wanneer één van u komt te overlijden (die er voor kan zorgen dat de gezamenlijke goederen bij overlijden naar de partner gaan in plaats van naar de eigen familie van de overledene).
Of u deze onderwerpen wilt regelen en zo ja, op welke manier, en of u ook andere onderwerpen wilt regelen in de samenlevingsovereenkomst bepaalt u met uw partner natuurlijk zelf.
In veel gevallen kunt u er met een samenlevingsovereenkomst ook voor zorgen dat uw partner aanspraak kan maken op uw pensioen als u komt te overlijden.

Huwelijkse voorwaarden / partnerschapvoorwaarden
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat kan het zinvol zijn om huwelijkse of partnerschapvoorwaarden vast te laten leggen.
Volgens het nu geldend wettelijk systeem gaat u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan in algehele gemeenschap van goederen en van schulden.
Door huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden op te laten stellen kunt u bereiken dat bepaalde goederen of schulden privé blijven.
Als er een eigen onderneming is of in de toekomst zal komen, kunt u met huwelijkse of partnerschapvoorwaarden uw partner beschermen tegen de kwade kansen van die onderneming. Door op huwelijkse voorwaarden te trouwen of onder partnerschapvoorwaarden een geregistreerd partnerschap aan te gaan, voorkomt u dat schuldeisers van de één zich op het vermogen van de ander kunnen verhalen.

Eerst een voorbespreking
Als u wilt dat wij uw samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden opstellen, verzoek ik u per telefoon (026-3551200) een afspraak te maken voor een gesprek over de door u en uw partner gewenste inhoud.

Testamenten
Als (één van) u kinderen heeft of u ook een regeling wilt voor wanneer u beiden bent overleden, is het in de regel niet voldoende om te volstaan met een samenlevingsovereenkomst, huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar is vaak een aanvullende regeling in testamenten noodzakelijk.