Karel van de Kamp Notariskantoor heeft ruime ervaring met ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht.

In ons kantoor is voldoende kennis en ervaring op fiscaal gebied beschikbaar om gesprekspartner te zijn voor uw belastingadviseur en accountant.

Onze ondernemingenpraktijk richt zich vooral op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en op not-for-profitte organisaties.
Voor deze ondernemers en organisaties kunnen wij in alle juridische aangelegenheden (zakelijk en privé) kwalitatief hoogstaand advies geven (en voor niet-notariële vragen verwijzen naar een adviseur uit ons netwerk) en deze adviezen desgewenst ook voor u uitvoeren.

Bij ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf is het steeds belangrijk op te letten op de continuïteit van die onderneming. Immers: het voortbestaan is vaak maar van één of enkele personen afhankelijk. Voorkomen moet worden dat door het (definitief of tijdelijk) wegvallen van de ondernemer de onderneming stuurloos wordt.
Bij middelgrote ondernemingen kan het certificeren van de aandelen in de B.V. meer bestaanszekerheid geven. Bij een certificering de aan aandelen verbonden zeggenschap overgedragen aan een speciaal daarvoor opgerichte stichting met een bij de betreffende onderneming passend bestuur.
Bij kleinere ondernemingen kan de bedrijfsschade door het wegvallen van de ondernemer ook op veel eenvoudiger wijze worden beperkt door het aanstellen van een gevolmachtigde of (bij een B.V.) het aanwijzen van een plaatsvervangende directeur.