Weet u zeker wat er met uw privé-bescheiden, uw vermogen, uw kinderen en uw uitvaart gebeurt wanneer u komt te overlijden?

Is wat u wilt ook wat volgens de wet vanzelf gebeurd of moet u daar nog iets voor regelen?

Om te zorgen dat na uw overlijden alles goed geregeld is, is het verstandig om informatie te vragen over de gevolgen van het erfrecht in uw eigen situatie en zo nodig een testament op te laten stellen.
In een testament kunt u ook de voogdij over uw kinderen vastleggen en (bijvoorbeeld voor jongere meerderjarige erfgenamen) een bewind over uw erfenis instellen.
In een testament kan ook een bepaling worden opgenomen waardoor de erfenis uitsluitend de eigen kinderen toekomt en niet de schoonkinderen, ook al is uw kind in gemeenschap van goederen getrouwd.

Eerst een voorbespreking
Er zijn zo veel verschillende testamenten mogelijk, dat een testament alleen maar goed kan zijn als het voor u op maat wordt gemaakt.
De beste- en eigenlijk enige manier om tot een goed testament te komen:

-eerst een gesprek waarin u kunt aangeven wat uw bedoelingen zijn en wij u informeren over de juridisch en fiscaal beste manier om uw doel te bereiken;
-de resultaten van dit gesprek werken wij uit in een notitie of ontwerptestament, dat wij aan u ter beoordeling voorleggen;
-als dat nodig, nuttig of gewenst is, een tweede gesprek om het ontwerptestament te controleren en waar nodig aan te passen;
-wanneer u tevreden bent over het testament kan het worden getekend.
Als u wilt dat wij uw testament opstellen, verzoek ik u per telefoon (026-3551200) een afspraak te maken voor het hiervoor bedoelde gesprek over de inhoud van dat testament.

Estate planning
Estate planning heeft het doel: uw vermogen zo voordelig mogelijk overdragen aan uw erfgenamen.
Dit wil zeggen dat u al bij leven maatregelen treft om voor uw erfgenamen belasting te besparen.
Estate planning begint met het opstellen van een goed testament, maar kan (veel) meer omvatten, zoals het doen van schenkingen (eventueel met uitgesteld effect) en het overdragen van vermogensbestanddelen waarvan u verwacht dat de waarde zal stijgen.
Estate planning is niet alleen voor miljonairs, maar kan interessant zijn voor iedereen die vermogen heeft, ook als dat bijvoorbeeld overwaarde is in een eigen huis.
Wij kunnen u adviseren over estate planning, zodat er over uw nalatenschap zo weinig mogelijk belasting betaald hoeft te worden.